ISO 10003 (رضایت مشتری- راهنمای حل اختلاف ها در بیرون از سازمان)

ایزو 10003 به سازمانها در برنامه ریزی، طراحی، تهیه، اجرا، نگهداری و پیشرفت پروسه حل اختلاف موثر و کارآمد کمک می کند. این استاندارد به سازمان در تشخیص، مدیریت و درک میزان موفقیت رسیدگی به شکایات مشتری کمک می کند.

اجراي اين استاندارد مي تواند:

فرايند حل اختلافات را به گونه اي انعطاف پذير تهيه كند كه در مقايسه با فرايندهاي مرتبط با دادگاه بتواند ارزان تر، ساده تر و سريعتر باشد.

كمك به ايجاد رضايت مشتري و وفاداري الگويي را تهيه كند تا افراد و سازمانها توانايي ارزيابي ادعاهاي سازمانها و تهيه كنندگان مبني بر عملكرد كارا، اثربخش و بيطرفانه را داشته باشند.

كمك به اطلاع رساني كاربران بالقوه حل اختلافات درباره شرايط دسترسي، هزينه و پيامدهاي قانوني.

فراهم كردن توانايي سازمان براي شناسايي و رفع علل اختلافات.

بهبود روش رسيدگي به شكايات و اختلافات سازمان.

تهيه اطلاعات اضافي كه مي تواند به بهبود فرايندها و محصولات سازمان كمك كند.

بهبود شهرت و اعتبار سازمان يا دوري از آسيب زدن به آن .

بهبود رقابت هاي داخلي و خارجي.

اعتماد سازي پايدار و عادلانه در مورد اختلافات در بازار جهاني .