مزایای BS10008

ایزو BS 10008

استاندارد توجیه قانونی اطلاعات الکترونیک

این یك استاندارد انگلیسی  است كه بهترین اقدامات در مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الكترونیكی را تبیین می‌كند. این استاندارد برای كمك به شما در بررسی و تأیید اطلاعات برای اجتناب از خطاهای قانونی ذخیره‌سازی داده طراحی شده است. BS10008 بهترین اقدامات برای انتقال داده‌های الكترونیكی بین سیستم‌ها و تبدیل سوابق كاغذی به فایل‌های دیجیتالی را تبیین می‌كند. این استاندارد همچنین دستورالعمل‌هایی برای مدیریت دسترسی به سوابق لازم به‌عنوان شواهد قانونی فراهم می‌كند.

مزایای BS10008

این استاندارد را در مدیریت اطلاعات الكترونیكی خود به‌كار بگیرید تا روند كاری بهتری در كپی‌رایت، پیگیری و بررسی امور داشته باشید. این استاندارد روش تبدیل سوابق كاغذی به شكل دیجیتالی را بدون از دست رفتن كیفیت، پوشش می‌دهد. این استاندارد باعث صرفه‌جویی هزینه ذخیره كاغذ و كاهش مصرف كاغذ در سازمان شما می‌شود. این استاندارد همچنین راه‌هایی برای بررسی داده‌های مخفی و امضاهای الكترونیكی ارائه داده و به شما در هماهنگی فعالیت‌ها با سیاست‌های امنیت اطلاعات كمك می‌كند. شما فرایندهایی خواهید داشت كه روش مدیریت داده در بلندمدت را تسهیل می‌كنند، مثل تبدیل داده‌ها طی به‌روزرسانی فناوری. به‌علاوه، شما در موقعیت بهتری برای مدیریت ریسك از دست رفتن داده‌ها خواهید بود– از اطلاعات پشتیبان تهیه كرده و آنها را ساده‌تر از سوابق كاغذی نگهداری می‌كنید.

سازمان‌های غیردولتی و تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری، سازمان‌ها را بررسی می‌كنند تا ببینند آیا حداقل استانداردها در محیط كار رعایت شده باشد و كارگران كار منصفانه داشته باشند.

   اخذ ایزو ISO 10008:2013 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الكترونیكی مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه توجیه قانونی اطلاعات الکترونیکی مورد تحلیل قرار گرفته و کل فرایند تبادلات الکترونیکی بین سازمان و مشتری ایمن می شود و ریسک ها برطرف خواهد شد.