Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
ویزای والدین استرالیا

اگر فرزندان شما شهروند استرالیا یا دارای اقامت دائم این کشور هستند می‌توانند اسپانسر شما شوند تا به استرالیا بروید و در کنارشان زندگی کنید. همچنین اگر کلیه اقوام درجه یک خود و همسرتان در استرالیا هستند، می‌توانید از طریق ویزای آخرین بازمانده اقدام به اخذ اقامت استرالیا کنید.

انواع ویزای والدین عبارتند از:

   1.ویزای ۱۰۳ استرالیا برای اقامت دائم والدین (بدون هزینه)

این ویزای والدین استرالیا که از نوع اقامت دائم است، از نظر هزینه ارزان قیمت بوده ولی زمان بررسی و در نهایت دریافت این ویزا می‌تواند در مواردی تا ۲۰ سال به طول انجامد.

  • شرایط فرزند (اسپانسر)

اقامت استرالیا: حد‌اقل یکی از فرزندان متقاضی باید شهروند استرالیا باشد یا اقامت استرالیا به صورت دائم را اخذ کرده باشد.

اسپانسرشیپ: فرزند واجد شرایط باید اسپانسر والدین خود شوند.

 

  • شرایط والدین

آزمون تراز خانواده: فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حداقل نیمی از فرزندان او مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان مقیم استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

ضمانت: فرد متقاضی باید ضمانت شخص اسپانسر (فرزند) را داشته باشد.

همراه: فرد متقاضی می‌تواند در درخواست ویزای والدین، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کند:

•           همسر

•           فرزندان خود یا فرزندان همسر

•           دیگر خویشاوندان وابسته

پس از اخذ ویزا:  این ویزا به والدین اجازه می‌دهد:

•           در استرالیا اقامت دائم داشته باشند.

•           در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوند.

•           از خدمات پزشکی رایگان Medicare) ) استفاده کنند.

•           درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنند.

•           بستگان واجد شرایط خود را جهت اقامت دائم استرالیا را اسپانسر کنند.

 

نکته: متقاضی زمان درخواست و زمان صدور ویزا باید خارج از استرالیا باشد. در شرایطی درخواست ویزا از داخل استرالیا امکان‌پذیر است که ویزای موقت فرد متقاضی اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضور او در استرالیا را داده باشد.

    2. ویزای ۱۴۳ استرالیا برای اقامت دائم والدین

این ویزای والدین استرالیا نیازمند پرداخت هزینه‌ی نسبتا زیاد است ولی زمان بررسی پرونده‌های این ویزا طبق اعلام اداره مهاجرت در حال حاضر بین ۴۹ تا ۵۵ ماه است که معمولا بیشتر پرونده‌ها در طول ۱۸ ماه رسیدگی می شوند.

  • شرایط فرزند (اسپانسر)

اقامت استرالیا: حد‌اقل یکی از فرزندان متقاضی باید شهروند استرالیا یا شهروند نیوزلند مقیم استرالیا باشد یا اقامت دائم استرالیا را داشته باشد.

اسپانسرشیپ: فرزند واجد شرایط باید اسپانسر والدین خود شوند.

  • شرایط والدین

آزمون تراز خانواده: فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حداقل نیمی از فرزندان او مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان مقیم استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

ضمانت: فرد متقاضی باید ضمانت شخص اسپانسر (فرزند) را داشته باشد.

همراه: فرد متقاضی می‌تواند در درخواست ویزای والدین، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کند:

•           همسر

•           فرزندان خود یا فرزندان همسر

•           دیگر خویشاوندان وابسته

پس از اخذ ویزا:  این ویزا به والدین اجازه می‌دهد:

•           در استرالیا اقامت دائم داشته باشند.

•           در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوند.

•           از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کنند.

•           درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنند.

•           بستگان واجد شرایط خود را جهت اقامت دائم استرالیا را اسپانسر کنند.

نکته: متقاضی در زمان درخواست ویزا می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا باشد. در شرایطی درخواست ویزا از داخل استرالیا امکان‌پذیر است که ویزای موقت فرد متقاضی اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضور او در استرالیا را داده باشد. اگر یکی از والدین بالای ۶۵ سال سن داشته باشد، غالبا میتوان برای این ویزا از داخل استرالیا اقدام نمود و به والدین نوعی ویزای بریجینگ داده می‌شود تا در طول پاسخ به ویزای والدین در استرالیا باقی بمانند.

نکته: دریافت کنندگان ویزای والدین امکان برخورداری از حقوق بیکاری را تا دو سال و امکان بهره‌مندی ازحقوق از کار افتادگی یا سالخوردگی را تا مدت ۱۰ سال نخواهند داشت. تنها در شرایط بسیار خاص امکان دریافت برخی از مزایا  یا حقوق خاص که توسط  سازمان خدمات انسانی (DHS) تامین می‌گردد وجود دارد که شاید بتوانند داشته باشند.

  • هزینه‌ها

پرداخت هزینه‌های زیر روند اخذ ویزای والدین استرالیا سرعت می‌بخشد:

•           ۴۳,۶۰۰ دلار برای هر یک از والدین (۸۷,۲۰۰ دلار برای دو نفر)

•           ۳,۸۵۵ دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی اصلی و ۱,۳۰۰ دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی دوم

•           ۱۴,۰۰۰ دلار سپرده بانکی به عنوان ضمانت به مدت ۱۰ سال؛ این مبلغ به عنوان تضمین حمایت مالی توسط دولت اخذ می‌گردد تا اطمینان حاصل شود هزینه‌های احتمالی با اقامت والدین توسط متقاضیان تامین می‌گردد و به دوش جامعه استرالیا نخواهد بود. مبلغ دقیق این تضمین حمایت مالی توسط اداره خدمات انسانی تعیین می‌گردد و به متقاضیان طی نامه‌ای ابلاغ می‌شود. سپس متقاضیان آن نامه را در اختیار فرد اسپانسر قرار می‌دهند که ایشان نیز باید آن را به سازمان مربوطه (DHS) ارائه دهد؛ این سازمان نحوه تشکیل پرونده و چگونگی نحوه پرداخت مبلغ تضمین را به اسپانسر اعلام می‌نماید.

   3.ویزای ۱۷۳ استرالیا برای اقامت موقت والدین

این ویزای اقامت موقت دو ساله نیازمند پرداخت هزینه نسبتا زیاد است ولی زمان بررسی پرونده‌های این ویزا در حال حاضر حدود یک و نیم سال است.

با داشتن این ویزا متقاضی می‌تواند بعد از دو سال یا در طول این مدت جهت اقامت دائم استرالیا از طریق این ویزای استرالیا (ساب‌کلاس ۱۴۳) اقدام کند تا بتواند در استرالیا به صورت دائمی زندگی کند.

  • شرایط فرزند (اسپانسر)

اقامت استرالیا: حد‌اقل یکی از فرزندان متقاضی باید شهروند استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایطِ مقیم استرالیا باشد یا اقامت دائم استرالیا را داشته باشد.

اسپانسرشیپ: فرزند واجد شرایط باید اسپانسر والدین خود شوند.

  • شرایط والدین

آزمون تراز خانواده: فرد متقاضی باید شرایط «آزمون تراز خانواده» را داشته باشد. یعنی حداقل نیمی از فرزندان او مقیم استرالیا باشند و اینکه تعداد فرزندان مقیم استرالیا بیشتر یا برابر تعداد فرزندانی باشند که در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

ضمانت: فرد متقاضی باید ضمانت شخص اسپانسر (فرزند) را داشته باشد.

همراه: فرد متقاضی می‌تواند در درخواست ویزای والدین، افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کند:

•           همسر

•           فرزندان خود یا فرزندان همسر

•           دیگر خویشاوندان وابسته

پس از اخذ ویزا:  این ویزا به والدین اجازه می‌دهد:

•           به مدت دو سال در استرالیا اقامت داشته باشند.

•           در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوند.

•           از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کنند.

  • هزینه‌ها

پرداخت هزینه‌های زیر روند اخذ ویزای والدین استرالیا سرعت می‌بخشد:

•           ۲۱,۵۰۰ دلار برای هر یک از والدین (۴۳,۰۰۰ دلار برای هر دو نفر).

•           ۳,۶۰۰ دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی اصلی و ۱,۸۰۰ دلار هزینه اپلیکیشن برای متقاضی دوم

•           ۱۴,۰۰۰ دلار سپرده بانکی به عنوان ضمانت به مدت ۱۰ سال

نکته: متقاضی در زمان درخواست و صدور این ویزا باید خارج از استرالیا باشد. در شرایطی درخواست ویزا از داخل استرالیا امکان‌پذیر است که ویزای موقت فرد متقاضی اجازه درخواست ویزای دیگری را در زمان حضور او در استرالیا را داده باشد. اگر یکی از والدین بالای ۶۵ سال سن داشته باشد، غالبا میتوان برای این ویزا از داخل استرالیا اقدام نمود و به والدین نوعی ویزای بریجینگ داده می‌شود تا در طول پاسخ به ویزای والدین در استرالیا باقی بمانند.

 

   4.ویزای ۱۱۵ استرالیا برای آخرین فرد بازمانده

این ویزا مخصوص افرادی است که کلیه اقوام درجه یک خانواده آنها و نیز همسر ایشان (در صورت متاهل بودن) دارای اقامت دائم استرالیا باشند و فقط این شخص در استرالیا اقامت نداشته باشد.

شایان ذکر است کلیه اقوام متقاضی این ویزا باید از طریق قانونی وارد استرالیا شده باشند، در غیر این صورت شخص متقاضی قادر به  اقدام جهت اخذ ویزا نخواهد بود.