Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
CU-TR (گواهینامه الزامی جهت صادرات به روسیه)

گواهی TR CU یا TR TC

از سال 1992 ، قانون روسیه باعث شد كه طیف گسترده ای از محصولات برای فدراسیون روسیه مطابق با استانداردهای ملی GOST مورد آزمایش و گواهی قرار گیرند. از سال 2010 ، اتحادیه گمرک (CU) بین روسیه ، قزاقستان و بلاروس ایجاد شد ، و استاندارد جدید جدیدی ارائه شد که براساس مقررات فنی (TR) است. سیستم جدید CU  TRاز هر دو اظهارنامه انطباق و گواهینامه های انطباق ، هرکدام با شرایط خاص خود تشکیل شده است. چندین آیین نامه فنی وجود دارد که ممکن است مجبور شوید آنها را رعایت کنید ، اصلی ترین آنها (در زمینه صنعتی) عبارتند از:

TR 004 : LVE

TR 010 : mechanical

TR 012 : Ex

TR 020 : EMC

TR 032 : pressure

اسناد جدید CU  TRجایگزین گواهی نامه های قبلی GOST R ، RTN "اجازه استفاده" و GOST Ex می شوند. برای شما ضروری است که از یک شرکت اعطا کننده گواهی نامه کمک بگیرید که بتواند بهترین راه حل را برای وضعیت خاص شما بیابد.

مراحل اصلی دریافت گواهینامه CU  TRبه شرح زیر است:

1. مشتری صادر کننده به هر یک از کشورهای اتحادیه گمرک که از ما می خواهد که گواهینامه قابل اجرا را تعیین کنیم، باید اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار دهد:

توضیحات دقیق ، نام ، نوع و ترکیب محصول

نوع صدور گواهینامه مورد نیاز (حمل و نقل تک یا گواهینامه نوع)

مقدار کالا ، در مورد حمل و نقل منفرد

نام و مشخصات سازنده محصول

دستورالعملهای عملیاتی در صورت امکان

کد گمرکی محصول

2. ما کیفیت محصول را ارزیابی می کنیم و گزارش های آزمون و سایر مستندات را مطابق با استانداردهای مربوط CU  TRبررسی می کنیم. در بیشتر موارد ، هیچگونه معاینه بدنی و آزمایش لازم نیست. در بعضی موارد ممکن است یک هیأت متخصص از طرف اتحادیه گمرک مورد تأیید حسابرسی قرار گیرد.

3. صدور گواهینامه لازم.

4. محصول گمرک را بدون تأخیر یا مشکلی عبور می کند و ممکن است در مقصد نهایی به بهره برداری برسد یا به مصرف کنندگان فروخته شود.