Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
گواهینامه CARES

گواهینامه CARES یک ارائه‌دهنده مستقل و پیشرو گواهینامه معتبر در صنعت فولادهای ساختمانی در جهان است. این گواهینامه  در بیش از 50 کشور فعالیت دارد و به ذینفعان بخش دولتی و خصوصی در عملکرد و منشأ محصول اطمینان می‌دهد.

این اکوسیستم دیجیتالی سرعت و شفافیت را در زنجیره‌های تامین بین‌المللی پیچیده‌تر ارائه می‌دهد که در آن داده‌های ایمنی، پایداری و کیفیت محصول همه از وظایف حیاتی هستند. سابقه برتری CARES در خدمات تضمینی 40 سال است که بر اساس دانش بخش بی نظیر، تخصص حرفه ای و اطمینان دیجیتال ساخته شده است.

مشتریان زیرساخت، طراحان، مشاوران و مشخص‌کنندگان محصول، CARES را برای اطمینان از کیفیت و ویژگی‌های پایداری موادی که تهیه می‌کنند، انتخاب می‌کنند. با پشتوانه سهولت و سادگی راه حل دیجیتالی یکپارچه، مشتریان برای تضمین محصول و اطمینان از گواهینامه CARES به طور مداوم به CARES مراجعه می کنند.

 

هر گواهی تایید صلاحیت شامل موارد ذیل می‌باشد:

 نام شرکت

 آدرس سایتی که ارزیابی موفقیت آمیز برای آن اعمال می شود

 دامنه صدور گواهینامه تحت پوشش تاییدیه، از جمله:

     - استانداردهای محصول و/یا برنامه ارزیابی CARES

     - فرآیندها / محصولات / اندازه

 شماره گواهی منحصر به فرد و کد پاسخ سریع

 تاریخ اولین تاییدیه

 تاریخ صدور

 تاریخ انقضا

 

هنگام تأیید اینکه یک محصول دارای گواهی CARES است، باید اطمینان حاصل شود که نوع محصول، فرآیند و اندازه ی محصول با آنچه در گواهی آورده شده است تطابق داشته باشد.


 

 

انواع گواهنامه CARES

 

1. گواهینامه سیستم مدیریت

شامل:

- سیستم های مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ISO 9001

- سیستم های مدیریت زیست محیطی مطابق با استاندارد ISO 14001

- سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استاندارد ISO 45001

2. گواهی انطباق محصول

3. گواهی نصب محصول

این نوع گواهینامه برای پیمانکاران متخصص پس کشش است و نصب سیستم های پس تنیدگی را پوشش می دهد. علاوه بر اطلاعات کلی، گواهی نصب محصول شامل موارد زیر است:

- برنامه ارزیابی CARES مربوطه، که نشان دهنده نوع پس کشش است: دال ها، سازه های بزرگراه یا تزریق اصلاحی

- نوع سیستم پس کشش (سیستم های داخلی/خارجی/میله ای، باند یا بدون اتصال)

- نام پس كششي كه قرار است نصب شود

4. گواهی تایید فنی

این نوع گواهینامه محصول برای محصولات غیر استاندارد است و از دو بخش تشکیل شده است:

- گزارش تایید فنی که شامل تمام جزئیات مربوط به محصول، از جمله محدودیت در استفاده و الزامات نصب است. گزارش تایید فنی به گواهی تایید فنی پشتیبان اشاره دارد.

- گواهی تایید فنی پس از بازرسی های نظارت منظم موفق و آزمایش دوره ای محصول به صورت سالانه صادر می شود. اگر گزارش تایید فنی توسط گواهی تایید فنی فعلی پشتیبانی نشود، نامعتبر است.

5. گواهینامه فولاد ساختمانی پایدار

6. گواهینامه دستورالعمل محصولات ساختمانی

در این زمینه بسته به سیستم قابل اجرا گواهی مورد نیاز توسط مشخصات فنی برای محصول. دو گواهی وجود دارد که ممکن است توسط CARES صادر شود، موارد مربوط به گواهینامه کنترل تولید کارخانه و موارد مربوط به گواهینامه محصول.

- گواهی انطباق تولید کارخانه

- گواهی انطباق ارزیابی شده در بریتانیا (UKCA).

 

هر یک از این گواهی ها سازنده محصولات ساختمانی را قادر می سازد تا بر اساس الزامات تعریف شده، علامت UKCA را بر روی محصول واسناد مربوطه اعمال کند. UKCA را بر روی محصول، کاغذبازی و غیره اعمال کند.

 

فرایند درخواست گواهینامه CARES

 

1.      ارائه درخواست برای گواهی تایید صلاحیت با ذکر استاندارد(هایی) که برای آن ها درخواست گواهینامه داده شده است. متقاضی باید مدارک ذیل را داشته باشد و بتواند اثبات کند:

 

  1. درخواست های تأیید CARES باید شامل موارد زیر باشد:

 

 

فرایند تایید گواهینامه CARES

.

فرآیند صدور گواهینامه CARES یک فرآیند چند مرحله ای است:

اگر متقاضی نتواند الزامات طرح CARES مربوطه را برآورده کند، از صدور مجدد گواهینامه رد می شود. این تصمیم توسط مدیر عامل CARES به طور کتبی به متقاضی اطلاع داده می شود.

 

همچنین در صورتی که شرکت تایید شده الزامات مربوطه را برآورده نکند، گواهینامه های تایید شده ممکن است پس گرفته یا تعلیق شوند. تصمیم نهایی توسط مدیر عامل CARES اتخاذ خواهد شد و این موضوع کتباً به اطلاع شرکت خواهد رسید.

متقاضی یا شرکت تایید شده حق اعتراض علیه چنین تصمیماتی را دارا می‌باشد.

 

 

فرآیند نگهداری گواهینامه CARES

 

نگهداری از گواهی تایید - محصول

1. این شرط برای اعطای گواهی تایید است که مقام باید هر یک از عناصر سیستم مدیریت را برای برنامه ارزیابی کیفیت و عملیات CARES حداقل یک بار در سال ارزیابی کند.

2. نگهداری یک گواهی تایید عموماً باید از طریق دو ممیزی نظارتی در هر سال تقویمی باشد که نتایج آن به شرکت تایید شده گزارش می شود.

3. عملکرد شرکت گواهی شده، همانطور که توسط مدیر اجرایی تعیین می شود، از جمله نتایج به دست آمده تحت ممیزی و آزمایش (در صورت وجود)، ممکن است برنامه تست تعریف شده در برنامه ارزیابی کیفیت و عملیات مناسب را اصلاح کند. چنین تصمیمی قبل از ممیزی که هر رژیم آزمایشی اصلاح شده برای آن اعمال خواهد شد، به صورت کتبی برای شرکت تأیید شده اتخاذ خواهد شد.

 

نگهداری از گواهی تایید – سیستم مدیریت

1- شرط اعطای گواهی تایید این است که سازمان هر یک از عناصر استاندارد سیستم مدیریت مربوطه را حداقل هر سه سال یکبار ارزیابی کند.

2. نگهداری گواهی تایید عموماً باید از طریق یک ممیزی نظارتی در هر سال تقویمی باشد که نتایج آن به شرکت تایید شده گزارش خواهد شد.

مدیر اجرایی حق درخواست بازدید بیشتر را برای خود محفوظ می دارد.

شرکت‌هایی که تحت برنامه صدور گواهینامه مربوطه گواهی می‌شوند، در صورت اقتضا، باید هر سه سال یکبار مورد ارزیابی مجدد سیستم مدیریت خود توسط سازمان قرار گیرند.

در صورتی که ممیزی های نظارتی و ممیزی ارزیابی مجدد نشان دهد که شرکت همچنان با الزامات طرح صدور گواهینامه مطابق با اصلاحات گهگاهی مطابقت دارد، یک گواهی تایید مجدد صادر خواهد شد.

در صورت نیاز خریدار، شرکت باید یک کپی از گواهی تایید خود را ارائه دهد.

 

هزینه های اخذ گواهینامه CARES

 

  1. هزینه درخواست و گواهینامه (این هزینه ها فقط یک بار پرداخت می شود):

 

هزینه درخواست : 4.000 پوند (غیر قابل برگشت)

هزینه خدمات Cloud Certification/CARES -  4.500 پوند

 

  1. هزینه های ارزیابی (حق الزحمه کارفرمایان و تمام هزینه های مربوط به سفر و اقامت): روزانه تقریبا 1.350 پوند

 

  1.  هزینه های بازرسی نظارت (حق الزحمه کارفرمایان و تمام هزینه های مربوط به سفر و اقامت): روزانه تقریبا 1.350 پوند

 

بازرسی های نظارتی دو بار در سال، پس از اخذ گواهینامه انجام می شود.

  1. هزینه های سالیانه: مبلغ ثابت 11.000 پوند

 

در صورت لزوم مالیات بر ارزش افزوده با نرخ فعلی باید به همه موارد فوق اضافه شود.

 

نکته: کلیه هزینه های CARES به صورت سالانه بررسی می شود و در صورت لزوم تعدیل می شود.

 

بازه زمانی صدور گواهینامه، از ارزیابی تا صدور گواهی، بسته به منابع و تعهد شرکت متقاضی و نتایج سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی محصول، از حداقل دو ماه پس از دریافت درخواست تکمیل شده متغیر است.

 

آخرین به روز رسانی: 09/11/1402