Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
استاندارد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

استاندارد کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ایزو ۲۹۰۰۱ (ISO29001)

 • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مایعات و گازهای خطرناکی را از طریق فرآیندهای گوناگون، فرآوری، حمل و نگهداری می نماید.
 • ملاحظات مربوط به ایمنی کارکنان و ایمنی جامعه ،‌ حفاظت از محیط زیست و تداوم حیات سازمان (حفظ درآمد برای سازمان و تجارت ملی)، درجه بالایی از انسجام عملیاتی را برای این‌گونه صنایع طلب می‌کند.
 • عنصری کلیدی در تضمین مناسب بودن محصولات و کالاهای در حال عرضه شدن به این سازمان‌ها،‌ سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده توسط عرضه‌کنندگان کالاها و قطعات و پیمانکاران خدمات می‌باشد.

 

برخی خصوصیات این استاندارد:

 • اولین استاندارد مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی وگاز طبیعی که سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) صدور و توسط کمیته فنی TC 76 (کمیته مواد و تجهیزات و سازه‌های دریائی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی) تهیه شده و جهت کامل کردن اجرای استاندارد ISO 9001:2000 بوجود آمده است.
 •   این استاندارد علاوه بر تضمین کیفیت محصولات، با هدف افزایش رضایت مشتریان تدوین شده است.
 • بکارگیری چرخه PDCA دمینگ در شناسایی و مدیریت بر فرآیندهای منجر به محصول یا خدمات.
 • تاکید بر پیشگیری از خطا و کاهش انحرافات و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه دهندگان خدمات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی.
 • هدف از تدوین ISO 29001 پیشگیری از انجام ممیزی‌های مکرر صدور گواهینامه بوده و رویکرد مشترکی در مورد سیستم مدیریت کیفیت برای صنایع نفت،‌ پتروشیمی و گاز طبیعی فراهم می‌آید.
 • این سیستم مدیریت کیفیت کلیه مشخصه‌های مرتبط با طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات مرتبط برای محصولات صنایع نفت ،‌پتروشیمی و گاز طبیعی را تعریف می‌کند.
 • برای عملکرد مطلوب در سیستم ISO 29001، کلیه تغییراتی که در استانداردهای صنعت نفت،‌ پتروشیمی و گاز طبیعی صورت می‌پذیرد به‌عنوان تغییرات اثرگذار شناسائی و در بازنگری مدیریت باید مورد بررسی و کارشناسی رسمی قرار گیرند.
 • اولین استاندارد مدیریت کیفیت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد که در آن به نیازمندیهای تمیزی، نظافت و تعمیرات فضاهای مورد نیاز فرآیندهای تولید.
 • اولین استاندارد مدیریت کیفیت است که در آن تلویحا” به (QFD ژاپنی) اشاره شده است.
 • اولین استاندارد مدیریت کیفیت که در آن الزام به تجزیه و تحلیل عدم انطباقات میدانی در جهت رضایتمندی مشتری صورت می‌گیرد.

  ایزو18796

صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی - پوشش داخلی و پوشش ظروف فرآیند فولاد کربنی - الزامات فنی ISO 18796-1:2018

این سند  (مورد استفاده در صنعت نفت و گاز)حداقل الزامات فنی آماده سازی سطح ، مواد ، کاربرد ، بازرسی و آزمایش سیستم های پوشش داخلی و آستر را در نظر گرفته است که در سطوح داخلی مخازن فرآیندی اعمال می شود که تحت تغییرات فشار / دما هستند.

 

ایزو۲۰۸۱۵(ISO 20815: 2018)

صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی - مدیریت اطمینان و اطمینان تولید

این سند مفهوم اطمینان تولید را در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی ، بهره برداری ، فرآوری و حمل و نقل منابع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی توصیف می کند. این سند شامل فعالیت های بالادستی (شامل زیر دریا) ، میانی و پایین دستی ، پتروشیمی و فعالیت های مرتبط با آن است. این موضوع بر اطمینان از تولید نفت و گاز ، فرآوری و فعالیتهای مرتبط با آن متمرکز است و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و نگهداری اجزا را پوشش می دهدکه شامل انواع دسته های تجاری و سیستم ها / تجهیزات مرتبط در زنجیره ارزش نفت و گاز است. تضمین تولید علاوه بر تولید هیدروکربن ، فعالیتهای مرتبط مانند حفاری ، نصب خط لوله و مداخله در زیر دریا را نیز مورد توجه قرار می دهد.

این سند فرایندها و فعالیتها ، الزامات و دستورالعملهای مدیریت سیستماتیک ، برنامه ریزی موثر ، اجرا و استفاده از فناوری اطمینان و قابلیت اطمینان تولید را ارائه می دهد. این هدف برای دستیابی به راه حل های مقرون به صرفه در طول چرخه عمر یک پروژه توسعه دارایی است که حول محور عناصر اصلی زیر تشکیل شده است:

- مدیریت تضمین تولید برای اقتصاد مطلوب تاسیسات از طریق تمام مراحل چرخه زندگی ، در حالی که محدودیت های ناشی از بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و کیفیت را نیز در نظر گرفته است.

- برنامه ریزی ، اجرا و اجرای فن آوری قابلیت اطمینان ؛

- استفاده از داده های قابلیت اطمینان و نگهداری ؛

- توسعه فناوری ، طراحی و بهبود عملیاتی مبتنی بر قابلیت اطمینان.

سری IEC 60300-3 به طور کلی قابلیت اطمینان و عملکرد تعمیر و نگهداری تجهیزات را عنوان می کند.

این سند 12 فرآیند را تعیین می کند ، که هفت فرآیند به عنوان فرآیندهای اصلی اطمینان تولید تعریف شده و در این سند به آنها پرداخته شده است. پنج فرآیند باقیمانده به عنوان فرایندهای متقابل نشان داده می شوند و خارج از محدوده این سند هستند. تعامل فرآیندهای اصلی تضمین تولید با این فرایندهای متقابل ، با این حال ، در محدوده این سند است زیرا برای اطمینان از تحقق الزامات اطمینان تولید ، جریان اطلاعات از این فرایندهای اخیر و از آنها لازم است.

تنها شرط لازم این سند ایجاد و اجرای برنامه تضمین تولید (PAP) است. انعکاس PAP در مدیریت کلی پروژه در پروژه ای که برای آن اعمال می شود مهم است.

این سند توصیه می کند که فرآیندها و فعالیتهای ذکر شده فقط درصورتی که بتوان آنها را به عنوان ارزش افزوده در نظر گرفت ، شروع شوند.