Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
اتاق بازرگانی بریتانیا

اتاق بازرگانی بریتانیا در قلب یک شبکه ی تجاری منحصر به فرد در سراسر انگلستان قرار دارد.

ساختمان اصلی اتاق های بازرگانی انگلستان در شهر لندن واقع شده است. پنچاه و سه اتاق معتبر که تشکیل دهنده ی این شبکه هستند جزء رهبران تجارتْ داخلی و جهانی محسوب میشوند. همه ی آنها در کنار هم نماینده ی هزاران تجارت در گستره ها و انواع مختلف هستند که تقریبا شش میلیون نفر را در سراسر انگلستان شامل میشوند.

ما در کنار هم به شرکتهایی با گستره های مختلف کمک میکنیم تا دستاوردهای بیشتری داشته باشند.  ما معتقدیم با ارتباط گیری با هم می توان به اهدافی رسید که هرگز تنهایی به دست نمی آیند. ما تنها سازمانی هستیم که به تجارت انگلستان کمک میکند تا بتواند ارتباطاتی در تمامی سطوح و مناطق و ناحیه های انگلستان داشته باشد.

شبکه ی ما شرکتها را به یکدیگر ارتباط داده تا با این کار ارتباطاتی جدید را پایه گذاری کنند و فرصتهایی کاربردی تر را به دست آورند و اعضای آنها می توانند در سطح محلی و ملی و جهانی به تجارت بپردازند. از آنجا که ما در قلب مجامع تجاری محلی در تمامی بخش های انگلستان قرار داریم قادریم به شکوفایی هر تجارتی در هر سایز و منطقه کمک کنیم. به این منظور تمامی اعضای تجارتهای محلی باید سعی در ارتقاء محیط کاری خود داشته باشند.

اتاق های بازرگانی معتبر به نوعی صدای مجامع تجاری ای هستند که عضو آنها محسوب میشوند اولویتهای آنها را رعایت میکنند و به دغدغه های آنها گوش فرا میدهند. نظریات ما غالبا توسط سیاست گذاران و نمایندگان مجلس اخذ میشوند و ما بیش از ۱۵۰ سال است که به پیشبرد تجارت اتنگلستان کمک میکنیم.

 

انواع عضویت

اتاق انواعی از عضویتها را برای انواع شرکتها ارائه میدهد. ما برای کسانیکه به دنبال یافتن فرصتهای سرمایه گذاری و حفظ ارتباط با مجمع تجاری انگلستان هستند انتخابهای مختلفی ارائه میدهیم. شرکتهای کوچک و نوپا می توانند از خدمات عضویت SME استفاده کنند. شرکتهای بزرگتر می توانند با توجه به تعداد کارمندانشان از عضویت استرلینگ استفاده کنند. اعضای استرلینگ میتوانند از مزایایی بهره برند که در دسترس سایر اعضا نیست.

 

لیست اتاق های بازرگانی معتبر در انگلستان:

شمال شرق

- اتاق بازرگانی شمال شرق انگلستان

جنوب شرق

- اتاق بازرگانی دره ی تیمز

- اتاق بازرگانی و صنعت لندن

- اتاق بازرگانی همپشایر

- اتاق بازرگانی ساسکس

- اتاق بازرگانی سوری

- اتاق بازرگانی کنت اینویکتا

- اتاق بازرگانی میلتون کینس

- اتاق بازرگانی  جزیره ی وایت

- اتاق بازرگانی چنل

جنوب غرب

- اتاق بازرگانی تجارت غرب

- اتاق بازرگانی و صنعت با مسئولیت محدود سامرس

- اتاق بازرگانی و صنعت دورست

- اتاق بازرگانی کورنوال

شمال غرب

- اتاق سنت هلن

- اتاق بازرگانی لنکشایر شمالی و غربی

- اتاق بازرگانی و صنعت لیورپول

- اتاق بازرگانی منچستر بزرگ

- اتاق بازرگانی و صنعت کامبریا

- اتاق بازرگانی و صنعت لنکشایر شرقی

- اتاق بازرگانی وایرال

- اتاق بازرگانی ویلز شمالی و چشایر غربی

- اتاق بازرگانی چشایر جنوبی

میدلند غربی

- اتاق بازرگانی برمینگهام بزرگ

- اتاق بازرگانی شروپشایر

- اتاق بازرگانی و صنعت استافوردشایر شمالی

- اتاق بازرگانی هرفوردشایر و ورسسترشایر

- اتاق بازرگانی کانونتری و وارویکشایر

- اتاق بازرگانی کشور سیاه

میدلند شرقی

- اتاق میدلند شرقی (دربی شایر و ناتینگهمپشایر و لیسسترشایر)

- اتاق بازرگانی لینکولن شایر

- اتاق بازرگانی نورث همپتون شایر

شرق انگلستان

- اتاق بازرگانی بدفوردشایر

- اتاق بازرگانی سافولک

- اتاق بازرگانی نورفولک

- اتاق بازرگانی اسکس

- اتاق بازرگانی و صنعت هرتفوردشایر

- اتاق بازرگانی و صنعت کمبریج شایر

یورک شایر و هامبر

- اتاق بازرگانی بارنسلی و روترهام

- اتاق بازرگانی میدیورکشایر

- اتاق بازرگانی هال و هامبر

- اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری دانکستر

- اتاق بازرگانی یورکشایر غربی و شمالی (در مارس ۲۰۱۴ از ادغام اتاق بردفورد و اتاق لیدز و  یورک و یورکشایر شمالی به وجود آمد.)

ویلز

- اتاق بازرگانی ویلز جنوبی

- اتاق بازرگانی ویلز شمالی و چشایر غربی

ایرلند شمالی

- اتاق بازرگانی ایرلند شمالی

اسکاتلند

- اتاق بازگانی رنفروشایر

- اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری فایف

- اتاق بازرگانی گلسگو

- اتاق بازرگانی ادینبرگ

- اتاق بازرگانی گرمپاین و ابردین

- اتاق بازرگانی آرشایر

- اتاق بازرگانی اینورنس

- اتاق بازرگانی پرتشایر  

 

برای اطلاع از امکانات و مزایای عضویت اتاق بازرگانی و صنایع لندن بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اتاق بازرگانی و صنایع لندن