Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
Korea REACH

K-REACH چیست؟

کره REACH (K-REACH)  به "قانون ثبت و ارزیابی و غیره مواد شیمیایی" اشاره می کند که توسط وزارت محیط زیست کره اعلام شده و از 1 ژانویه 2015 لازم الاجرا شده است. این قانون خوب است -به دلیل شباهت آن با مقررات REACH اتحادیه اروپا به عنوان کره REACH شناخته می شود. در اوایل سال 2016 ، وزارت امور خارجه کره اصلاح قانون را آغاز کرد و در 28 فوریه 2018 ، مقررات جدید بازنگری شده K-REACH توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و سرانجام در 1 ژانویه 2019 اجرا شد. تحت K-REACH فعلی ، هر شرکتی که قصد تولید یا واردات یک ماده شیمیایی جدید با مقدار بیش از 0.1 تن در سال یا ماده شیمیایی موجود برای بیش از 1 تن در سال ، قبل از تولید یا واردات باید ثبت نام کند. علاوه بر این ، K-REACH همچنین مفاهیم پیش ثبت نام تحت REACH اتحادیه اروپا را اتخاذ می کند ، که مستلزم آن است که همه مواد شیمیایی موجود> 1T/1 برای پیش ثبت نام بین 1 ژانویه 2019 تا 30 ژوئن 2019 برای بهره مندی از دوره های مهلت اقدام کنند.

چگونه می توان از K-REACH پیروی کرد؟

K-REACH تنها از مفهوم نماینده (OR)استفاده می کند و به شرکت های غیر کره ای اجازه می دهد از طریق OR به نمایندگی از آنها ثبت نام کنند. وزارت محیط زیست مسئول ثبت و ارزیابی مواد شیمیایی تحت K-REACH است.

راههای رعایت K-REACH

1. تعیین یا ایجاد شعبه در کره جنوبی

2. واردکنندگان محلی را ملزم به رعایت K-REACH کنید

  توجه: شرکت های غیر کره ای می توانند با تعیین یک OR از افشای اطلاعات با ارزش خود در برابر عموم و واردکنندگان آنها در کره جلوگیری کنند

ثبت

مواد منوط به ثبت

1. مواد شیمیایی جدید (>=0.1 t/a)

2. مواد شیمیایی موجود (>=1 t/a)

3. مواد شیمیایی جدید و مواد شیمیایی موجود که توسط MOE برای کل حجم داخلی آنها تعیین شده است ، از استاندارد تعیین شده توسط فرمان ریاست جمهوری فراتر رفته است (مجموع 1 تن در ساعت برای مواد شیمیایی جدید ، مجموع 10 تن در ساعت برای مواد شیمیایی موجود)

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام

اطلاعات زیر برای ثبت نام مورد نیاز است:

• نام ، آدرس و نماینده تولید کننده یا واردکننده یا تنها نماینده.

• اطلاعاتی که یک ماده شیمیایی را از جمله نام ، فرمول مولکولی و فرمول گرافیکی مشخص می کند.

• کاربردهای مشخص شده از ماده شیمیایی.

• طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی.

•خواص فیزیکی و شیمیایی؛

• داده های خطر (سموم /داده های محیط زیست) ؛

• ریسک مربوط به ماده شیمیایی شامل سناریوهای قرار گرفتن در معرض نحوه کنترل و کنترل آن (قابل استفاده فقط زمانی که این ماده در 10 تن یا بیشتر در سال تولید یا وارد می شود) ؛

• راهنمایی در مورد استفاده ایمن (شامل تجهیزات حفاظتی ، واکنش به انفجار ، آتش سوزی یا نشت) ؛

• سایر اطلاعات مشخص شده در فرمان وزیر محیط زیست

انواع ثبت نام

مواد شیمیایی موجود: پیش ثبت نام ، ثبت مشترک

1. پیش ثبت نام

شرکت هایی که مواد شیمیایی موجود را برای بیش از 1 تن در سال تولید یا وارد می کنند ، باید از 1 ژانویه 2019 تا 30 ژوئن 2019 پیش ثبت نام کنند تا از دوره های مهلت بهره مند شوند.

2. ثبت مشترک

پس از پیش ثبت نام ، به شرکت ها یک دوره مهلت معین برای مواد شیمیایی آنها با توجه به محدوده خطر و تناژ داده می شود. آنها باید قبل از اتمام مهلت ، که مشابه EU REACH است ، ثبت نام مشترکی را در مورد مواد شیمیایی مشابه انجام دهند.

3. ثبت پلیمر

ثبت پلیمر به اطلاعات کمتری در مورد خواص پلیمر نیاز دارد ، به عنوان مثال. آزمون پایداری اسید/باز و محتویات مونومر باقی مانده نسبت به ثبت عادی (غیر پلیمری).

مطابق بند 3 ماده 2 فرمان اجرای K-REACH ، پلیمر به عنوان ماده ای تعریف می شود که دارای معیارهای زیر باشد:

• باید از مولکولهایی تشکیل شود که حداقل یک نوع واحد مونومر به طور مداوم در آنها تکرار می شود.

• باید توزیع مشخصه وزن مولکولی را مطابق با تعداد مکرر واحدهای مونومر در هر مولکول نشان دهد.

• مولکولهای آن که حداقل سه واحد مونومر با حداقل یک واحد مونومر یا سایر واکنش دهنده ها پیوند کووالانسی تشکیل می دهند ، باید حداقل 50 درصد باشد. و

• مولکولهای هم وزن مولکولی آن نباید بیش از 50 درصد نسبت وزنی باشد.

مواد شیمیایی جدید: ثبت ساده ، ثبت استاندارد

1. ثبت نام ساده شده

0.1-1t/یک ماده جدید قبل از 31 دسامبر 2019.

2. ثبت نام استاندارد

> = 1 تن/یک ماده جدید و 0.1-1 تن/یک ماده جدید پس از 31 دسامبر 2019

مهلت

1. مواد جدید دوره مهلت ندارند ، همه مواد شیمیایی جدید باید قبل از تولید یا واردات ثبت شوند.

2. مهلت 510 PEC از 1 ژوئیه 2018 به پایان رسیده است ، در حال حاضر ثبت 510 PEC باید قبل از تولید یا واردات به پایان برسد.

3. دوره مهلت برای مواد موجود بدون احتساب 510  PEC به شرح زیر است.

اطلاع

1. مواد جدید <0.1 t/a

2. موادی که بر اساس "قانون کنترل شیمیایی سمی  (TCCA) قبلی تأییدیه معافیت دریافت کرده اند"

- مواد جدید زیر 0.1 تن در هکتار

- پلیمرهای جدید که از مونومرهای موجود تشکیل شده اند و یکی از معیارهای زیر را برآورده می کنند:

1) پلیمر با Mn بالای 10000 D که حاوی الیگومرها با وزن مولکولی کمتر از 1000 است بیش از 5٪ یا الیگومرها با وزن مولکولی کمتر از 500 بیش از 2٪ است.

2) پلیمر با Mn بین 1000-10.000 D که حاوی الیگومرها با وزن مولکولی کمتر از 1000 است بیش از 25٪ یا الیگومرها با وزن مولکولی کمتر از 500 بیش از 10٪ است.

3) پلیمر کاتیونی

4) پلیمر با Mn زیر 10000 ، که حاوی مونومر باقیمانده از مواد شیمیایی خطرناک ، یا اولویت شیمیایی مدیریت بیش از 0.1 است.

درخواست معافیت ثبت نام

-مواد شیمیایی وارداتی/ساخته شده فقط برای مصارف صادراتی ، از جمله مواد وارداتی/تولید شده برای تولید محصولات فقط صادراتی

-معرفهای شیمیایی

-مواد درمان شده سطحی

-واسطه های غیر جدا شده یا واسطه های جدا شده در محل که می توانند از نظر فنی از نشت یا قرار گرفتن در معرض آن جلوگیری کنند

-پلیمر کم اهمیت (PLC)

-مواد مورد استفاده در تحقیق و توسعه

وزارت امور خارجه مسئول ثبت و ارزیابی مواد شیمیایی (مواد/پلیمرها) تحت K-REACH است. MoE توسط:

• موسسه ملی تحقیقات محیط زیست (NIER)

مسئول ثبت نام ، کاهش ثبت نام ، اصلاح ثبت نام و استعلام ثبت.

• شرکت محیط زیست کره (KECO)

مسئول برنامه های پیش ثبت نام و تأیید معافیت های ثبت نام است.

• وزارت محیط زیست و کار (MoEL)

مسئول قانون مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای کره جنوبی(OSHA)  و تنظیم مواد شیمیایی در محل کار (به عنوان مثال ، سیستم هماهنگ جهانی سازماندهی سازمان ملل متحد برای طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی [اجرای UN [GHS.

اصلاحیه ای برای K-REACH ، که در 01 ژانویه 2019 اجرا شد ، تغییراتی را در مقررات ایجاد کرد ، از جمله نیاز به پیش ثبت مواد موجود. این پیش ثبت نام باید تا 30 ژوئن 2019 تکمیل می شد. در آینده ، شرکت ها باید:

بررسی کنید آیا محصولات آنها در محدوده K-REACH است یا خیر

تعهدات آنها تحت K-REACH را مشخص کنید ، از جمله:

پیش ثبت مواد ؛

ثبت نام گروه تناژ ؛

ثبت نام ساده ؛ و

معافیت های ثبت نام یا تأیید معافیت از ثبت نام.

ارزیابی ریسک

1. ارزیابی ریسک برای موادی که سالانه 10 تن یا بیشتر وارد می شوند مورد نیاز است

2. بسته به تناژ سالانه ، مهلت ارسال ارزیابی ریسک به شرح زیر ذکر شده است:

اطلاع رسانی محصول

منوط به اطلاع محصول

مواد شیمیایی مدیریت اولویتی  (PMC) در محصولی وجود دارد که بیش از یک آستانه خاص (بالای 1 تن در سال و 0.1 درصد وزن در هفته) باشد.

محدوده K-REACH

کره REACH شامل موارد زیر نمی شود:

• مواد رادیواکتیو قانون انرژی اتمی.

• داروسازی و داروهای غیر دارویی قانون امور دارویی ؛

• مواد مخدر قانون کنترل مواد مخدر ؛

• لوازم آرایشی و مواد قانون آرایشی و بهداشتی.

• مواد و مواد شیمیایی شیمیایی قانون کنترل مواد شیمیایی.

• کودهای قانون کنترل کودها.

• مواد غذایی ، افزودنی های غذایی ، ابزار ، ظروف و بسته ای از قانون بهداشت مواد غذایی.

• خوراک دام قانون قانون کنترل دام و ماهی ؛

• مهمات قانون کنترل سلاح گرم ، شمشیر ، مواد منفجره.

• تدارکات نظامی قانون مدیریت تجهیزات نظامی و قانون برنامه خریداری دفاعی (به استثنای کالاهای تجاری طبق ماده 3 قانون مدیریت تجهیزات نظامی).

• غذای کاربردی سالم از قانون غذای عملکردی سالم ؛

• دستگاه های پزشکی قانون تجهیزات پزشکی.

• محصولات مراقبت شخصی قانون مربوط به ایمنی محصولات مراقبت شخصی.

• محصولات بیوسیدال مواد شیمیایی مصرف کننده و قانون ایمنی بیوسیدها.

PMC چیست؟

مواد شیمیایی مدیریت اولویت  (PMC) به معنی مواد شیمیایی خطرناک است که تحت هر یک از معیارهای زیر قرار می گیرند. در حال حاضر لیست PMC توسط وزارت امور خارجه اعلام شده است که شامل دو زیر لیست با 672 ماده در کل است. اولین لیست (204 ماده) در 1 ژوئیه 2019 به اجرا در می آید. فهرست دوم (468 ماده) در 1 ژوئیه 2021 به اجرا در می آید.

-CMR مواد و موادی با ویژگی های مختل کننده غدد درون ریز (EDC)

-مواد تجمعی و مداوم vPvB یا PBT

-موادی که ممکن است پس از قرار گرفتن مکرر در معرض آسیب اندام ها مانند ریه ها و کلیه ها قرار گیرند (STOT)

-مواد دیگری که ممکن است نگرانی یکسانی را ایجاد کنند

مدیریت محصول تحت K-REACH

اطلاع رسانی محصولات

در صورت مطابقت محصول با هر دو الزامات زیر ، شرکتهایی که هر محصولی را که حاوی هرگونه ماده دارای اولویت کنترل است ، تولید یا وارد می کنند ، باید قبل از تولید یا واردات به وزیر محیط زیست اطلاع دهند:

1) محتوای ماده اصلی کنترل اولویت در هر محصول بیش از 0.1 درصد وزن است. و

2) وزن ناخالص بر اساس مواد کنترل اولویت مندرج در کل محصولات بیش از یک تن در سال است.

موادی که تحت هر یک از موارد زیر قرار می گیرند ، مواد دارای اولویت کنترل هستند:

• ماده ای که ممکن است سرطان زا ، جهش زا ، سمی برای تولید مثل ، یا مختل کننده سیستم غدد درون ریز برای انسان یا حیوان باشد.

• ماده ای که به راحتی در بدن انسان ها ، حیوانات یا گیاهان تجمع می یابد و به مدت طولانی در محیط باقی می ماند.

• ماده ای که ممکن است به اعضای بدن مانند ریه ها ، کبد و کلیه های انسان آسیب برساند ، در صورتی که انسان به مدت طولانی یا مکررا در معرض چنین ماده ای قرار گیرد. و

• ماده ای که ممکن است در مقایسه با مواد فوق ، برای انسانها ، حیوانات یا گیاهان خطر یکسانی یا بیشتر در معرض خطر جدی قرار دهد.

چه چیزی را اطلاع دهیم؟

1. اطلاعات اعلان کننده

2. اطلاعات شیمیایی PMC

3. محتوا و اطلاعات خطر PMC

4. اطلاعات قرار گرفتن در معرض

5. موارد استفاده 6. طبقه بندی و برچسب

مجازات و جریمه تحت K-REACH

حبس حداکثر 5 سال یا جریمه ای بیش از 100 میلیون وون برای شخصی اعمال می شود که تعهدات مربوطه را تحت K-REACH رعایت نکند. طبق اصلاحات K-REACH ، جریمه نقض نیز می تواند بر اساس کل فروش شرکت (حداکثر 5) اعمال شود.

راههای رعایت K-REACH

توجه: شرکت های غیر کره ای می توانند هنگام تعیین یک OR ، از افشای اطلاعات مهم و ارزشمند خود در برابر مردم و واردکنندگان آنها در کره جلوگیری کنند.

توجه: وزارت اشتغال و کار  (MOEL) از شرکت هایی که مواد شیمیایی و محصولات را به کره صادر می کنند می خواهد که SDS و برچسب کره را ارائه دهند.

ارزیابی ریسک

1. ارزیابی ریسک برای موادی که سالانه 10 تن یا بیشتر وارد می شوند مورد نیاز است

2. بسته به تناژ سالانه ، مهلت ارسال ارزیابی ریسک به شرح زیر ذکر شده است:

تاریخ اجرا

1 ژانویه 2015

1 ژانویه 2017

1 ژانویه 2018

1 ژانویه 2019

1 ژانویه 2020

معیارها

100 تن در سال

70 تن در سال

50 تن در سال

20 تن در سال

10 تن در سال

 

 

تعهدات صنعت تحت اصلاح K-REACH

تعهد

وظیفه

چه کسی / چه زمانی

پیش ثبت نام

> = 1t/y مواد موجود

چه کسی: M/I/OR

زمان: ظرف 6 ماه از پنجره قبل از اعلان یا قبل از شروع تولید یا واردات.

ثبت نام

ماده جدید: <100 کیلوگرم در سال ماده جدید فقط نیاز به اطلاع دارد.

> = 1t/y مواد موجود

چه کسی: M/I/OR

ماده جدید: بدون مهلت.

ماده موجود: در مهلت مهلت مشروط بر اینکه پیش اطلاع رسانی ارسال شده باشد

اطلاع رسانی محصول

محصولات حاوی بیش از 1 تن در سال ماده کنترل اولویت (> 0.1 in در محتوا)

چه کسی: M/I/فروشنده

مهلت: مشخص می شود.

 

 

نحوه پیروی از اصلاح شده K -REACH - برای شرکت های خارجی

مورد

چه باید کرد

بررسی مقررات و اطلاع قبلی

تهیه لیستی از مواد غیرمجاز صادر شده به کره از جمله استفاده و حجم آنها ؛

KECI را بررسی کنید و تعیین کنید که آیا هر ماده یک ماده جدید است یا خیر.

تعیین کنید که کدام مواد به اطلاع قبلی و ثبت نیاز دارند

ثبت نام

تصمیم بگیرید که چه کسی پیش از اعلان یا ثبت نام را انجام می دهد: M/I/OR ؛

نوع مناسب ثبت را تعیین کنید: تأیید معافیت ، ثبت نام ساده یا ثبت عمومی

اطلاع رسانی محصول

مشخص کنید که آیا محصول شما نیاز به اطلاع رسانی دارد

تعیین کنید که چه کسی اعلان محصول را انجام می دهد: M/I/OR

محدودیت/مجوز

بررسی کنید آیا محصول شما حاوی مواد یا موادی است که نیاز به مجوز دارند (یعنی فرمالدئید).

مقررات مربوط به محدودیت یا مجوز را رعایت کنید.

 

 

مقایسه بین REACH اتحادیه اروپا و K-REACH

مورد

            EU REACH

K-REACH

هدف ثبت نام

ماده جدید (>=1t/y);

ماده موجود (>=1t/y)

ماده جدید

ماده موجود (>=1t/y)

گروه تناژ

1-10t,10-100t,100-1000t,1000t+

1-10t,10-100t,100-1000t,1000t+

پلیمر

ثبت مونومر

ثبت خود پلیمر

نماینده صرف

بله

بله

پیش ثبت مواد موجود

پیش ثبت نام

اعلان قبل

اعلان SVHC

اطلاع رسانی SVHC

اطلاع رسانی محصول

محدودیت/مجوز

محدودیت/مجوز

محدودیت/مجوز