Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
بلغارستان و منطقه شینگن

بلغارستان و سیاست مشترک روادید اتحادیه اروپا

 

از 1 ژانویه 2007، جمهوری بلغارستان سیاست روادید مشترک اتحادیه اروپا را تحت شرایط مندرج در قانون الحاق اجرا می کند.

 

بلغارستان و منطقه شینگن

 

بر اساس تصمیم شورای (EU) 2024/210 مورخ 30 دسامبر 2023 در مورد اجرای کامل مقررات شنگن در جمهوری بلغارستان و رومانی، از 31 مارس 2024، جمهوری بلغارستان بخشی از منطقه شنگن است. در ابتدا کنترل افراد در مرزهای هوایی و دریایی داخلی را لغو کرد.

 

شورا تلاش خواهد کرد تا تصمیمی در مورد لغو کنترل افراد در مرزهای زمینی داخلی اتخاذ کند. این تصمیم توسط شورا و به اتفاق آرا مطابق با ماده 4 (2) قانون الحاق جمهوری بلغارستان و رومانی در سال 2005 اتخاذ خواهد شد.

 

ویزای یکنواخت (شینگن)

 

از 31 مارس 2024، جمهوری بلغارستان ویزای یکنواخت (شنگن) معتبر در سراسر منطقه شنگن صادر می کند. ویزای شینگن که پس از 31 مارس 2024 توسط جمهوری بلغارستان صادر می شود، به دارنده آن اجازه می دهد تا بدون توجه به بررسی های مرزهای زمینی داخلی، مطابق با قوانین شینگن (حداکثر 90 روز در هر دوره 180 روزه) در سراسر منطقه شینگن سفر کند.

 

اقامت کوتاه مدت (90 روز در هر 180 روز) در منطقه شنگن از لحظه ورود به قلمرو شنگن، از جمله برای جمهوری بلغارستان، محاسبه می شود.

 

ویزاهای کوتاه مدت صادر شده توسط جمهوری بلغارستان قبل از 31 مارس 2024

 

مطابق با هنر. 2 تصمیم شورا (EU) 2024/210، که بیشتر در بند 8 مقدمه آن توضیح داده شده است، ویزای کوتاه مدت ملی صادر شده توسط جمهوری بلغارستان و رومانی قبل از 31 مارس 2024 برای مدت اعتبار خود باقی خواهد ماند. با این حال، دارندگان این ویزاهای ملی کوتاه مدت فقط می توانند به جمهوری بلغارستان، رومانی و همچنین به قبرس سفر کنند، اما نه به سایر کشورهای عضو شنگن.

 

دارندگان ویزای کوتاه مدت ملی صادر شده توسط جمهوری بلغارستان یا رومانی که مایل به سفر به سایر کشورهای عضو شینگن هستند باید برای ویزای شینگن درخواست دهند.

 

ویزاهای طولانی مدت و مجوزهای اقامت صادر شده توسط جمهوری بلغارستان

 

مجوزهای اقامت و ویزاهای طولانی مدت صادر شده توسط جمهوری بلغارستان پس از 31 مارس 2024 و در طول مدت اعتبار آنها، همانطور که در ماده مشخص شده است، همچنان معتبر خواهند بود. 2 تصمیم شورا (EU) 2024/210.

 

دارندگان ویزاهای طولانی مدت صادر شده توسط جمهوری بلغارستان که هنوز بعد از 31 مارس 2024 معتبر هستند، می توانند آزادانه در محدوده شنگن مطابق با قوانین شنگن (حداکثر 90 روز در هر دوره 180 روزه) پس از آن سفر کنند. 31 مارس 2024، بدون در نظر گرفتن کنترل در مرزهای زمینی داخلی.

 

دارندگان مجوزهای اقامت صادر شده توسط جمهوری بلغارستان در قالب یکسان مطابق با مقررات شورای (EC) شماره 1030/2002، اصلاح شده توسط مقررات شورا (EC) شماره 380/2008، یا هر مجوز اقامت دیگری که توسط کمیسیون به کمیسیون اعلام شده است. جمهوری بلغارستان مطابق با ماده 10. 39 کد مرزی شینگن و منتشر شده در ضمیمه 22 راهنمای عملی برای مرزبانان که هنوز بعد از 31 مارس 2024 معتبر هستند، حق اقامت کوتاه مدت بدون روادید را خواهند داشت. سایر کشورهای شنگن مطابق با قوانین شینگن (حداکثر 90 روز در هر دوره 180 روزه) پس از 31 مارس 2024 و در مدت اعتبار آن مجوزها، در مرزهای زمینی داخلی بررسی می شود.

 

رژیم بدون ویزا برای دارندگان ویزاهای معتبر و مجوزهای اقامت صادر شده توسط رومانی

 

ویزای ملی کوتاه مدت، ویزاهای ملی برای اقامت طولانی مدت و مجوزهای اقامت صادر شده توسط مقامات رومانیایی قبل از 31 مارس 2024 تا تاریخ انقضای آنها معادل ویزای ملی بلغارستان برای ترانزیت و اقامت در نظر گرفته شده است.

 

مقررات (EU) 2018/1806

از تاریخ الحاق به اتحادیه اروپا در سال 2007، بلغارستان شروع به اعمال مقررات شورای (EC) شماره 539/2001 مورخ 15.03.2001 کرد که توسط مقررات (EU) 2018/1806 پارلمان اروپا و شورا از تاریخ 15.03.2001 تدوین شد. 14.11.2018. این کشور کشورهای ثالثی را که اتباع آنها هنگام عبور از مرزهای خارجی باید دارای ویزا باشند و کشورهایی که اتباع آنها از این الزام معاف هستند را مشخص می کند.

 

از 31 مارس 2024، اگر اتباع کشورهای فهرست شده در ضمیمه I مقررات (EU) 2018/1806 دارای ویزای یکنواخت معتبر (شنگن) باشند، مدت زمان صرف شده توسط آنها در جمهوری بلغارستان بخشی از 90 روز محسوب می شود. مجاز به اقامت در منطقه شنگن برای هر دوره 180 روزه، بدون توجه به مرز (هوایی، زمینی یا دریایی) که این شهروندان برای ورود به قلمرو جمهوری بلغارستان و صرف نظر از اینکه کوتاه مدت از آن عبور کرده اند، هستند. اقامت یا ترانزیت

 

فهرست مندرج در پیوست II مقررات (EU) 2018/1806 کشورهایی را فهرست می‌کند که اتباع آنها هنگام عبور از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از شرایط ویزا معاف هستند. بر اساس هنر. 4 مقررات (EU) 2018/1806 آنها برای مدت حداکثر 90 سال مشمول رژیم بدون روادید خواهند بود.

ویزای A (برای حمل و نقل فرودگاهی) 

ویزای C (برای اقامت کوتاه مدت به منظور حمل و نقل یا اقامت برنامه ریزی شده) 

ویزای D (برای اقامت طولانی مدت) 

الزامات هنگام ورود به کشور

یک خارجی می تواند وارد جمهوری بلغارستان شود که دارای سند مسافرتی خارجی معمولی یا سند معادل دیگری باشد و همچنین در صورت نیاز ویزا داشته باشد.

 

صدور ویزا

یک شهروند خارجی که مایل به درخواست ویزای بلغارستان است باید یک سند مسافرتی معمولی داشته باشد که شرایط زیر را داشته باشد:

 

اعتبار آن حداقل 3 ماه پس از تاریخ مورد نظر خروج از قلمرو جمهوری بلغارستان یا در صورت بازدیدهای متعدد - پس از آخرین تاریخ برنامه ریزی شده خروج از قلمرو جمهوری بلغارستان منقضی می شود.

حاوی حداقل 2 صفحه خالی برای اهداف ویزا؛

در 10 سال گذشته صادر شده است.

ویزا توسط نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری بلغارستان صادر می شود.

 

درخواست های ویزا

فرم های درخواست ویزا حداقل 3 ماه قبل از تاریخ سفر مورد نظر، شخصا یا از طریق یک نماینده مجاز، به استثنای موارد بشردوستانه، ارسال می شود.

 

درخواست ویزا برای افراد زیر سن قانونی یا معلولان قضایی باید توسط نمایندگان قانونی آنها یا توسط افرادی که صریحاً مجاز به انجام این کار هستند ارائه شود.

 

درخواست ویزا برای افراد زیر سن قانونی یا افراد دارای ناتوانی قضایی محدود باید توسط نمایندگان قانونی، معتمدین یا اشخاصی که صریحاً مجاز به انجام این کار هستند، ارائه شود.

 

الزامات هنگام پر کردن درخواست ویزا

 

تمامی فیلدهای درخواست باید به صورت خوانا با حروف تایپ شده پر شود. اسامی باید با حروف لاتین (نحوه املای آنها در پاسپورت مسافرتی خارجی) پر شود. بقیه اطلاعات باید به زبان انگلیسی یا بلغاری پر شود. درخواست باید شخصاً توسط متقاضی امضا شود. اعضای خانواده شهروندان اتحادیه اروپا باید فقط آن قسمت هایی از فرم درخواست ویزا را پر کنند که نشان دهنده روابط خانوادگی آنها باشد.

 

مصاحبه شخصی اجباری هنگام درخواست ویزای نوع D

 

در هنگام درخواست ویزای طولانی مدت، هیچ استثنایی از الزام برای مصاحبه شخصی وجود ندارد.

 

مدارکی که باید همراه با درخواست ویزا ارسال شود:

 

فتوکپی صفحه اول سند مسافرت خارجی؛

فتوکپی آخرین ویزای بلغارستان و شینگن یا ویزای انگلستان و ایالات متحده در صورت وجود

یک عکس تمام رنگی 3.5 x 4.5 سانتی‌متر در مقابل پس‌زمینه رنگی روشن (همین مورد برای کودکی که در گذرنامه وارد شده نیز صدق می‌کند) - یک عکس تمام رخ با صورت شفاف و به اندازه کافی بزرگ که 70 تا 80 درصد از آن را اشغال می‌کند. عکس؛ چشم ها باید قرمز باشند؛ موارد زیر واجد شرایط نیستند: عکس با عینک تیره؛ عکس های غیرحرفه ای یا بریده شده از عکس های آماتور

یک بیمه درمانی معتبر برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کل دوره سفر که تمام هزینه های بازگشت به کشور و مراقبت های فوری پزشکی و درمان اورژانسی بیمارستانی را برای مدت اقامت ذکر شده در ویزا پوشش می دهد. مبلغ بیمه نمی تواند کمتر از 30 هزار یورو باشد

بلیط (اصلی و کپی) یا فرم رزرو بلیط یا امکانات مالی

کپی گذرنامه فنی خودروی سفر

برای کودکان زیر سنی که بدون والدین یا معتمد خود سفر می کنند، مدارک زیر باید ارائه شود:

یک کپی از شناسنامه

اصل و فتوکپی وکالت نامه ای که توسط هر دو والدین/ قیم یا یکی از والدین امین تایید شده باشد مبنی بر موافقت فرزندشان بدون همراهی آنها.

افراد زیر از ارائه مدرک برای امرار معاش، اسکان و حمل و نقل معاف هستند:

 

اعضای خانواده ها یا خانواده های اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و شهروندان کنفدراسیون سوئیس؛

افرادی که برای اقامت طولانی مدت با توجه به جمع آوری خانواده های خود در رابطه با وضعیت پناهندگی یا پناهندگی در جمهوری بلغارستان - طبق تصمیم کتبی آژانس دولتی پناهندگان با شورای وزیران درخواست می کنند.

دارندگان گذرنامه های خدماتی و دیپلماتیک

افراد زیر از ارائه بیمه نامه معاف هستند:

 

اعضای خانواده ها یا خانواده های شهروندان اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و شهروندان کنفدراسیون سوئیس

دارندگان گذرنامه های خدماتی و دیپلماتیک

دریانوردانی که ضوابط کنوانسیون شماره 108 سازمان بین المللی کار را هنگام ارائه درخواست ویزای کوتاه مدت با هدف ترانزیت رعایت می کنند.

افرادی که به دلیل وضعیت اجتماعی یا خدماتی خود می توانند بیمه شده تلقی شوند یا در شرایط غیرقابل پیش بینی هزینه ها را پوشش دهند.

افراد زیر از پرداخت هزینه برای رسیدگی به درخواست ویزا معاف هستند

 

شهروندان خارجی که از تاریخ درخواست ویزا زیر 6 سال سن دارند

اعضای خانواده های شهروندان بلغارستان و اتحادیه اروپا

امتناع از صدور ویزا

 

امتناع از صدور روادید می تواند در مرجع اداری بالاتر تجدید نظر شود - وزارت امور خارجه جمهوری بلغارستان، 1113، صوفیه،

https://www.mfa.bg/en/services-travel/consular-services/travel-bulgaria/visa-bulgaria

تاریخ به روز رسانی 19 فروردین 1403