Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
ویزای فرزند استرالیا

اگر والدین،‌ پدرخوانده یا مادرخوانده شما اقامت دائم استرالیا را دارند، شما می‌توانید از طریق ویزای فرزند وارد خاک استرالیا شوید و در این کشور اقامت کنید. انواع ویزای فرزند عبارتند از:

  1. ویزای ۱۰۱ استرالیا برای فرزندان بیولوژیکی

این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا است، اجازه می‌دهد به استرالیا آمده و با والدین خود زندگی کند.

  • شرایط والدین (اسپانسر)

سن: بیش از ۱۸ سال داشته باشند.

رابطه: افرادی که خواستار ویزای فرزند استرالیا برای فرزندان‌شان هستند باید یا والدین بیولوژیکی او باشند یا شریک زندگی هر یک از والدین بیولوژیکی باشند یا نامادری/ناپدری (اگر در قبال فرزند شریک زندگی سابق‌شان مسئولیت‌هایی دارند) او باشند .

اسپانسرشیپ: والدین واجد شرایط باید اسپانسر فرزند یا فرزندان خود شوند.

اقامت استرالیا: حد‌اقل یکی از والدینِ فرد باید شهروند استرالیا باشد یا ویزای اقامت دائم استرالیا را داشته باشد یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد.

اخذ ویزای فرزند: والدین می‌توانند به نمایندگی از فرزندان زیر ۱۸ سال جهت اخذ این ویزا اقدام کنند.

مسئولیت‌ها: والدین بایداز فرزند در موارد مختلف از جمله موارد مالی برای تامین نیازهای منطقی (برای دو سال اول اقامت فرزند در استرالیا)،‌ نیاز به کلاس زبان و مستقر شدن در استرالیا حمایت کنند.

  • شرایط فرزند

تاهل: فرزند باید مجرد باشد

سن: معمولا این ویزا به افرادی که زیر ۱۸ سال هستند داده می‌شود؛ برای افراد ۱۸ تا ۲۵ سال اگر یک دانشجوی تمام وقت باشند یا در صورتی که از ناتوانی رنج ببرند و نیاز به حمایت والدین خود داشته باشند می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند.

رابطه: فرزند بیولوژیکی یا فرزندخوانده‌ی تحت اسپانسرشیپ والدین باشد (فرزندخواندگی باید قبل از اخذ اقامت استرالیا توسط والدین یا اخذ شهروندی واجد شرایط نیوزیلند اتفاق افتاده باشد)؛ همچنین فرزند همسری که (زیر ۱۸ سال) در حال حاضر شریک زندگی والدین‌اش نیست اما مسئولیت قانونی نسبت به او دارد نیز شامل این ویزا می‌شود.

اخذ ویزای فرزند: فرزند در زمان درخواست، فرآیند تصمیم‌گیری و اخذ ویزای فرزند استرالیا باید خارج از خاک استرالیا باشد. چنان چه فرزند در زمان درخواست ویزا در استرالیا باشد، باید برای ویزای ۸۰۲ استرالیا اقدام کند.

پس از اخذ ویزا: فرزند باید در روز مشخص شده وارد استرالیا شود و تا قبل از ورود به استرالیا ازدواج نکند. این ویزا از نوع اقامت دائم استرالیا است و به فرزند اجازه می‌دهد:

•           به استرالیا عزیمت کرده و در آن جا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.

•           در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شود.

•           از خدمات پزشکی رایگان Medicare استفاده کند.

•           درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.

•           بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم، اسپانسر کند.

      2.ویزای ۱۰۲ استرالیا برای فرزندخوانده‌ها

این ویزا به فرزندی که خارج از استرالیا زندگی می‌کند، اجازه می‌دهد به استرالیا آمده و با والدینی که او را به فرزندخواندگی خود پذیرفته‌اند، زندگی کند.

  • شرایط والدین (اسپانسر)

سن: بیش از ۱۸ سال داشته باشند.

اسپانسرشیپ: والدین واجد شرایط باید اسپانسر فرزندخوانده خود شوند.

اقامت استرالیا: حد‌اقل یکی از والدینِ فرد باید شهروند استرالیا باشد یا ویزای استرالیا برای اقامت دائم را داشته باشد یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد.

اخذ ویزای فرزند: والدین به نمایندگی از فرزند باید جهت اخذ این ویزا اقدام کنند. در صورتی که فرزندخواندگی از طریق سازمان‌های ایالتی یا منطقه‌ای انجام شود، شما می‌توانید قبل از نهایی‌شدن فرزندخواندگی درخواست خود را جهت اخذ این ویزا اعلام نمایید.

اگر زمان فرزند خواندگی قبل از زمانی باشد که والدین اقامت دائم یا شهروندی استرالیا را کسب کرده‌اند، فرزندخوانده می‌تواند برای ویزای ۱۰۱ استرالیا اقدام نماید.

مسئولیت‌ها: والدین بایداز فرزند در موارد مختلف از جمله موارد مالی برای تامین نیازهای منطقی (برای دو سال اول اقامت فرزند در استرالیا)،‌ نیاز به کلاس زبان و مستقر شدن در استرالیا حمایت کنند.

 

  • شرایط فرزند

وضعیت فرزندخواندگی: فردی که به عنوان فرزندخوانده عنوان می‌شود باید به طور قانونی به فرزندخواندگی پذیرفته شده باشد یا در فرآیند فرزندخواندگی باشد.

سن: فرزندخوانده باید زیر ۱۸ سال باشد. اگر زمانی که برای ویزای فرزند استرالیا اقدام می‌شود سن فرزند زیر ۱۸ سال باشد و زمانی که نتیجه نهایی ویزای فرزند مثبت اعلام شود این فرزند ۱۸ ساله شود این تفاوت زمانی باعث می‌شود ویزا باطل شود چرا که این ویزا برای زیر ۱۸ سال است.

محل زندگی: فرزند باید در خارج از استرالیا سکونت داشته باشد.

اخذ ویزای فرزند: فرزند در زمان درخواست، فرآیند تصمیم‌گیری و اخذ ویزا باید خارج از خاک استرالیا باشد.

پس از اخذ ویزا: فرزند باید در روز مشخص شده وارد استرالیا شود و تا قبل از ورود به استرالیا ازدواج نکند. این ویزا از نوع اقامت دائم استرالیا است و به فرزند اجازه می‌دهد:

•           وارد استرالیا شده و در آن جا به صورت دائم اقامت داشته باشد.

•           در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شود.

•           از خدمات پزشکی رایگان ( Medicare) استفاده کند.

•           درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.

•           بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم استرالیا، اسپانسر کنند.

اخذ این ویزا برای کودکان یتیمی که از طریق سازمان‌های استرالیا به فرزند خواندگی پذیرفته نشده‌اند بسیار مشکل می‌باشد و معمولاً لازم است شما حداقل به مدت یک سال در ایران با فرزند خوانده خود به صورت مشترک زندگی کرده باشید.

3..ویزای ۱۱۷ استرالیا برای کودک یتیم خویشاوند

ویزای ۱۱۷ به کودکان یتیم محدود نمی‌شود؛ اگر والدین بیولوژیکی کودک قادر به مراقبت از او نباشند، بستگان نزدیکش در استرالیا می‌توانند برای اقامت استرالیا اسپانسر او شوند.

این ویزا به کودکانی که یا یتیم هستند یا والدین آن‌ها مفقود بوده یا قادر به مراقبت از آنها نمی‌باشند و توسط یکی از بستگان نزدیک خود در استرالیا اسپانسر می‌شوند، اجازه می‌دهد به استرالیا وارد شده و در آن‌جا با خویشاندان خود بصورت دائم زندگی کنند.

لازم به ذکر است که اخذ این نوع از ویزای فرزند استرالیا ، روال اداری و حقوقی پیچیده‌ای دارد .

  • شرایط والدین (اسپانسر)

سن: بیش از ۱۸ سال داشته باشند.

رابطه: فرد اسپانسر باید برادر، خواهر، مادربزرگ، پدربزرگ، خاله، دایی یا معادل هر یک از آنها (نابرادری، ناخواهری و…) باشد.

اسپانسرشیپ: والدین واجد شرایط باید اسپانسر فرزند یا فرزندان خود شوند.

اقامت استرالیا:حد‌اقل یکی از والدینِ فرد باید شهروند استرالیا باشد یا ویزای اقامت دائم استرالیا را داشته باشد یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد.

اخذ ویزای فرزند: والدین معمولا به نمایندگی از فرزندان جهت اخذ این ویزا اقدام می‌کنند.

مسئولیت‌ها: والدین بایداز فرزند در موارد مختلف از جمله موارد مالی برای تامین نیازهای منطقی (برای دو سال اول اقامت فرزند در استرالیا)،‌ نیاز به کلاس زبان و مستقر شدن در استرالیا حمایت کنند.

  • شرایط فرزند

تاهل: فرزند باید مجرد باشد.

سن:فرد مورد نظر باید باید زیر ۱۸ سال باشد.

رابطه: کودک بستگانی که یا فوت کرده‌اند یا مفقود شده‌اند یا والدین‌شان قادر به مراقبت از آنها نیستند.

اخذ ویزای فرزند: فرزند در زمان درخواست، فرآیند تصمیم‌گیری و اخذ ویزا باید خارج از خاک استرالیا باشد.

پس از اخذ ویزا: فرزند باید در روز مشخص شده وارد استرالیا شود و تا قبل از ورود به استرالیا ازدواج نکند. این ویزا برای مهاجرت به استرالیا است و به فرزند اجازه می‌دهد:

•           به استرالیا عزیمت کرده و در آن جا به صورت نامحدود اقامت داشته باشد.

•           در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شود.

•           از خدمات پزشکی رایگان (Medicare) استفاده کند.

•           درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کند.

•           بستگان واجد شرایط خود را جهت دریافت ویزای اقامت دائم، اسپانسر کند.

4.ویزای ۴۴۵ استرالیا برای فرزند وابسته

ویزای ۴۴۵ برای فرزندانی صادر می‌شود که والدین آنها نیز داران اقامت موقت هستند. این ویزا به فرزندان اجازه می‌دهد تا زمانی که نتیجه اقامت دائم والدین‌ آنها مشخص شود، در استرالیا بمانند.

این ویزا برای فرزندان وابسته‌ای است که والدین آنها دارای ویزای اقامت موقت استرالیا (ویزای ازدواج) هستند. ویزای ۴۴۵ به فرزند اجازه می‌دهد تا زمانی که نتیجه‌ی ویزای اقامت دائم والدین مشخص شود به صورت موقت همراه آنها در استرالیا اقامت کند.

  • شرایط والدین (اسپانسر)

سن: بیش از ۱۸ سال داشته باشند.

رابطه: فرد باید یکی از والدین بیولوژیکی یا ناپدری یا نامادری فرزند باشد یا او را به فرزندخواندگی پذیرفته باشد.

اسپانسرشیپ: همان شخصی که اسپانسر والدین‌شان شده باید اسپانسر فرد مورد نظر شود.

اقامت استرالیا: حداقل یکی از والدین دارای اقامت موقت استرالیا ( ویزای ۳۰۹ استرالیا یا ویزای ۸۲۰ استرالیا )باشد.

اخذ ویزای فرزند: والدین معمولا به نمایندگی از فرزندان جهت اخذ این ویزا اقدام می‌کنند.

مسئولیت‌ها: والدین بایداز فرزند در موارد مختلف از جمله موارد مالی برای تامین نیازهای منطقی (برای دو سال اول اقامت فرزند در استرالیا)،‌ نیاز به کلاس زبان و مستقر شدن در استرالیا حمایت کنند.

  • شرایط فرزند

سن: فرزند باید زیر ۱۸ سال سن داشته باشد در غیر این صورت در شرایط زیر می‌تواند ۱۸ سال یا بالاتر داشته باشد:

•           از نظر مالی به والدین‌اش وابسته باشد.

•           از نظر ذهنی یا جسمی به صورت کامل یا جزئی از کار آفتاده باشد.

تاهل: فرزند باید مجرد باشد.

رابطه: فرزند بیولوژیکی یا فرزندخوانده‌ یا فرزند همسر فرد مورد نظر در استرالیا باشد.

اخذ ویزای فرزند: فرزند در زمان درخواست، فرآیند تصمیم‌گیری و اخذ ویزای فرزند استرالیا باید خارج از خاک استرالیا باشد.

پس از اخذ ویزا: فرزند باید در روز مشخص شده وارد استرالیا شود و تا قبل از ورود به استرالیا ازدواج نکند. این ویزا از نوع اقامت دائم است و به فرزند اجازه می‌دهد:

•           وارد خاک استرالیا شده و در آن‌جا تا زمانی که ویزای دائم استرالیای شریک والدینش صادر شود اقامت داشته باشد.

•           در استرالیا مشغول به کار و تحصیل شود.

•           تا زمانی که ویزای موقت دارای اعتبار باشد به استرالیا سفر کند و در آن جا اقامت داشته باشد.

نکته: این ویزا تا زمانی که ویزای اقامت موقت والدین اعتبار دارد معتبر است. در نتیجه بهتر است فرزند قبل از اتمام مهلت ویزای والدین برای اخذ اقامت دائم استرالیا اقدام کند.

نکته: در صورتی که قرار باشد بعد از اعطای ویزای موقت استرالیا به والدین، فرزند به ویزای دائم همسری اضافه شود، اخذ این ویزا الزامی است.

در هر یک از این ویزاها، والدین و فرزند باید شرایط به خصوصی داشته باشند که این جزئیات در لینک زیر به صورت کامل شرح داده شده است.