Logo
Knowledge base
London Chamber Knowledge base
Logo
صادرات به اوراسیا

توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا که در سال ۱۳۹۸  وارد فاز اجرایی شد، شرایط ویژه‌ای را برای صادرات به اتحادیه اوراسیا ایجاد نموده است. همین امر صادرات به اتحادیه اوراسیا را بیش‌از پیش مورد توجه تجار ایرانی قرار داده است. یکی از مهم‌ترین اهداف این توافقنامه‌، تسهیل تجارت و حذف قوانین بعضاً دست و پاگیر برای تجار و سرمایه‌گذاران عنوان‌شده است. به‌زعم بسیاری از کارشناسان این موافقت‌نامه به ایجاد هاب منطقه‌ای ایران کمک نموده و کریدور شمال-جنوب را تقویت خواهد نمود. این بدین معناست که شرکت‌های دولتی، خصوصی و تجار ایرانی می توانند این کالاها را با شرایط بسیار آسان تر و عوارض گمرکی بسیار کمتر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که اغلب همسایه ما هستند، صادر نمایند و در مقابل، شرکت‌های دولتی، خصوصی و تجار کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز میتوانند با تسهیلات بیشتری، به تجارت با ایران بپردازند.

در چارچوب تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا بیش از 500 کالای صادراتی ایران به کشورهای اتحادیه اوراسیا من‌جمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان از تعرفه ترجیحی برخوردار هستند. همین امر بلوک اقتصادی اوراسیا با 5 کشور و چیزی حدود 183 میلیون جمعیت فعال را به فرصتی مناسب جهت صادرات به اوراسیا مبدل نموده است.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا که باهدف ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک و سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی فناوری و حمل‌ونقل ایجادشده است، امکان بهره‌مندی تجار ایرانی از تعرفه‌های ویژه تجاری با کشورهای عضو آسیا را فراهم نموده استتعرفه‌های ترجیحی پایین و حتی صفر فرصت مناسبی را برای تجار ایرانی فراهم نموده که باوجود تحریم‌های شدید، بتوانند به امر صادرات پرداخته و به سودآوری و ارزآوری بی اندیشند.

عضویت ایران در اتحادیه و صادرات به اوراسیا در زمینه حل مشکلات پولی و بانکی در تجارت بین‌الملل و واردات کالاهای اساسی از کشورهای این اتحادیه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

از طرفی با توجه به برجام و تحریم‌های آمریکا، عضویت در اتحادیه اوراسیا اهمیت ویژه‌ای در زمینه توسعه اقتصادی کشور پیدا می‌کند. ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با این اتحادیه می‌تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به‌راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.

همواره دیدگاه‌های مختلفی در مورد توسعه روابط تجاری کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) وجود داشته است.

از نظر برخی کارشناسان به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگی و اهمیت ژئوپلیتیک اعضای این اتحادیه و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی کشور از طریق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، وجود توافق توسعه روابط اقتصادی کشور و استفاده از فرصت‌های تجاری اتحادیه اقتصادی صادرات به اوراسیا، برای ایران بسیار حیاتی است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات به اوراسیا با کارشناسان دپارتمان صادرات سهاطوس در ارتباط باشید.